LOADING
About This Event

Traditionella anställningsformer blandas alltmer ut med nya och mer dynamiska sätt att förhålla sig till arbete. Gig-ekonomi är samlingsnamnet på ett fenomen som utmanar allt från arbetsgivare, fastighetsbolag, banker, försäkringsbolag och inte minst arbetstagare själva. Välkomna till ett samtal mellan några av dem. ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us