LOADING
About This Event

Sveriges samlade elkonsumtion växer kraftigt. I storstadsregionerna ökar efterfrågan på el så mycket att vi nu står inför en akut elförsörjningskris. Stockholms utveckling stryps, Sveriges klimatpolitiska mål blir svåruppfyllda och nödvändiga steg i klimatomställningen senareläggs, eller i värsta fall förhindras. ​ Det är då tänkbart att flera viktiga utvecklingsprojekt riskerar att inte kunna driftsättas; behovet av mellan 180 000 och 320 000 bostäder från 2010 till 2030, nya tunnelbanestationer, utbyggnaden av 5G-nätet, förbifart Stockholms ventilationssystem, och så vidare. Vad innebär detta för utvecklingen av städerna och dess möjlighet att möta såväl tillväxt- som klimatmål? Politiken och näringslivet måste agera kraftfullt. Men hur ser lösningarna ut? Vilka områden måste prioriteras? Och hur mycket tid har vi kvar och vad blir konsekvenserna om inget görs? ​ ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us