LOADING
About This Event

Vad består framtiden av, förutom osäkerhet? Digitaliseringen förändrar hur vi bor, lever och arbetar. Samtidigt planerar och utvecklar vi områden enbart utifrån dagens behov, trots att det kan ta ungefär tio år att färdigställa ett utvecklingsprojekt. Om områdesutvecklingar ska vara uthålliga och lyhörda inför gradvisa förändringar behöver de befinna sig i ett konstant beta-tillstånd. Men ständiga förändringar kräver flexibilitet – inte minst vad gäller detaljplaner, som borde kunna uppdateras enkelt och sömlöst över tid för att möta människans förändrade behov. Det kan gälla exempelvis trafikled och parkeringar till ett områdes innehåll och användning. Hur kan vi undvika en ryckig och oförutseende stadsplanering och istället omfamna ett tillstånd av konstant beta? Välkommen till ett samtal om en möjlig framtid utan planeringsmässiga brandkårsutryckningar.​ ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us