LOADING
About This Event

Nacka kommun – en av Sveriges snabbast växande kommuner delar med sig av sina perspektiv på utmaningarna kring mobilitet. Inte bara i den täta staden utan också i de glesare villaområdena. Vad ser de och vad behövs för att Sverige ska vara framgångsrika i omställningen till mer hållbart resande? ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us