LOADING
About This Event

Framtiden för handeln och finansiella tjänster formas av en ny typ av konsumenter. Generation Z, det vill säga personer födda på slutet av 1990-talet fram till 2010, är en generation som förväntas bli mer köpstark än tidigare generationer men också mer varsam med hur de spenderar och investerar sina pengar. Förändringar på finans- och betalningsmarknaden har redan börjat ske, och branschen tog ett jättekliv i samband med att EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2 trädde i kraft förra året. ​ Hur kommer vårt förhållande till vår privatekonomi utvecklas? Vilka tjänster efterfrågar den nya generationens konsumenter? Och hur kan aktörer på betalmarknaden möta framtidens konsumenter i deras behov och övertygelser? Vilka är hindren och utmaningarna för att uppfylla behoven och samtidigt värna om konsumentsäkerhet? ​ ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us