LOADING
About This Event

Smarta, hållbara och inkluderande städer är beroende av ny teknik – men teknologiska framsteg är ingenting värda om de inte kommer staden och dess invånare till nytta. Redan idag finns digital infrastruktur vars potential och kapacitet inte används fullt ut. Kan folkvalda i städer använda digitala annonstavlor för bryta igenom de tjockaste filterbubblorna? Kan de ändra beteenden hos invånarna från nedskräpning till återvinning? Och när läget är akut – kan de visa vägen till trygghet och hjälp? Lösningarna på många städers problem finns redan idag, men vilka tar tillvara på dem?

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us