LOADING
About This Event

Vi bombarderas av klimatråd om vad vi ska äta för att rädda klimatet, men följer vi dem? Riskerar vår vilja att rädda klimatet dessutom att hälsan får stryka på foten, när många inte vet hur man kompenserar för köttet, fisken etc. Hur väljer man: mjölk eller havredryck, kött eller sojaersättning kontra klimat, näringstäthet och biologisk mångfald? Är det dags att till ett livsmedels klimatbelastning även väga in näringsvärde? Samtal om hur vi kan få goda vanor som tillgodoser både hälsa och klimat. ​ ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us