LOADING
About This Event

Mat är jordens största sektor och engagerar på olika sätt 40 procent av världsbefolkningen. När vi tänker på matbranschen associerar vi stora livsmedelsföretag och andra traditionella aspekter, trots att det i dag i mycket stor utsträckning sker en maktförflyttning och handlar om smarta jordbruk, data och foodtech. Hur tar Stockholm initiativet i den digitaliserade matbranschen och vad behövs i termer av data, stadsplanering och trygga matsystem?​ ​

Location

1649 Norman Street, Los Angeles,
90011

Email/Phone

hello@eventure.com
8 (800) 807-2437

Follow Us

Contact Us